baner

MOBILNA STACJA MONITOROWANIA ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ

W ramach realizacji przetargu publicznego powstał wóz pomiarowy na bazie Mercedes VITO 108 CDI. Firma AIRBE odpowiedzialna była za pełną dostawę i realizację wozu. Firma DUET wykonała jego zabudowę.

Opracowano projekt zabudowy i wyposażenia, łącząc ergonomię pracy z estetyką wykonania na każdym etapie prowadząc konsultację ze Zleceniodawcą. Pojazd został wygłuszony i izolowany termicznie w specjalny sposób tak by pojazd mógł prowadzić długotrwałe pomiary zapewniając zamontowanej aparaturze optymalne warunki do pracy. Wyposażenie wozu zostało ograniczone do urządzeń które pobierają niewielkie ilości energii i pracują w sposób który nie generuje hałasu wpływając na mierzone wartości.

System zasilania pojazdu jest skomplikowany. Główną funkcją wozu jest prowadzenie monitoringu akustycznego, poprzez długi okres pomiarów w jednej lokalizacji. Wóz musi być niezależny i prowadzić pomiary automatycznie bez ingerencji operatora. Dlatego na dachu pojazdu zamocowano rozkładane na bok cztery duże panele baterii słonecznych które nawet w pochmurny dzień zasilą aparaturę wozu podczas pomiarów dziennych i zapewnią energię zgromadzoną w akumulatorach do prowadzenia pomiarów w nocy. Z uwagi na uniwersalność zabudowy oprócz monitoringu hałasu wóz może prowadzić inne pomiary akustyczne. W pomiarach tych mogą być stosowane urządzenia które wymagają zasilania zewnętrznego. Dlatego istnieje możliwość zasilania wozu z przyłącza zewnętrznego bądź też z generatora benzynowego o mocy 4000 VA. Wszystkie obwody wyposażono w zabezpieczenia i podzespoły Schneider wykonane w technologii 1 modułowej z rozłączaniem zarówno obwodu fazy jak i neutralnego.

Pojazd wyposażono w dodatkowe oświetlenie zewnętrzne umożliwiające przygotowanie wozu do pomiaru. Zasilanie oświetlenia wozu działa niezależnie od przyłącza zewnętrznego w przypadku gdy brak napięcia zewnętrznego. System ten obsługuje w sposób automatyczny przetwornica napięcia.

Dedykowany maszt pneumatyczny CLARK o wysokości w stanie rozłożonym 10 m pozwala zamocować aparaturę pomiarową (mikrofon, stację meteorologiczną, radar) na wymaganych przez prawo wysokościach. System dodatkowo wspomaga system czterech kamer dookólnie obserwujących otoczenie pojazdu. Wszystkie dane łącznie z zapisem video są gromadzone przez system pomiarowy pojazdu w koincydencji czasowej.

AGH AGH AGH

Kontakt

DUET. Jerzy Burzyński
ul. Kopernika
32-050 Skawina
e-mail:duet@duet.net.pl
Tel: 602-776-160