baner

Mobilne laboratorium biochemiczne Instytutu Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

W ramach realizacji przetargu publicznego powstało mobilne laboratorium biochemiczne na bazie Mercedes Sprinter 313 CDI.

Samochodu typu furgon wraz z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie badań w terenie na rzecz projektu „Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry ryb – możliwości aplikacyjne oraz wpływ na parametry jakościowe i ilościowe gamet oraz dobrostan tarlaków realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013. Projekt pilotażowy”. Oś priorytetowa 3.5 Umowa nr 00002-61724-0R1400001/10 z dnia 16.11.2010 r.

Pojazd Bazowy dostarczył dealer Mercedes Benz Auto Idea z Olsztyna, uczestnicząc aktywnie we współpracy z użytkownikiem końcowym tak by powstał produkt optymalny do potrzeb.

Wspólnie z przyszłym Użytkownikiem opracowano projekt zabudowy i wyposażenia, łącząc ergonomię pracy z estetyką wykonania, na każdym etapie prowadząc konsultację ze Zleceniodawcą. Pojazd funkcjonalnie wymagał podziału na dwie oddzielne pomieszczenia. W części pierwszej przewidziano miejsce do przewozu 6 osób na fabrycznych wygodnych siedzeniach Mercedesa. W tylnej części oddzielonej dedykowaną ścianą grodziową utworzono laboratorium.

W przedniej części laboratorium umieszczono szafki do przewozu urządzeń, podzespołów i odczynników. Centralnie zamontowano integralną z przegrodą podwójną szafę, przedzieloną na wysokości blatu roboczego na dwie przestrzenie zamykane opuszczanymi żaluzjami. Wewnątrz szafy rozmieszczono półki z ogranicznikami, tak by sprzęt można było bezpiecznie przewozić. W dolnej części zamontowano UPS o mocy 2 kW pracujący w trybie true on line, zapewniający urządzeniom odpowiednie zasilanie do pracy.

Po prawej strony szafy umieszczono szafkę z szufladami na której w przyszłości można będzie zamontować urządzenie wielofunkcyjne. Po stronie lewej koło okna zamontowano lodówkę Webasto do przewożenia próbek i odczynników.

Pojazd został wygłuszony i izolowany termicznie w specjalny sposób tak by pojazd mógł prowadzić długotrwałe pomiary zapewniając zamontowanej aparaturze optymalne warunki do pracy.

Po stronie lewej pojazdu zamontowano blat roboczy na konstrukcji stalowej z wymodelowanym zlewem i układem doprowadzającym ciepłą i zimną wodę ze zbiornika. Układ wyposażono w pompę obiegową stałoprądową oraz przepływowy ogrzewacz wody o mocy 3,5 kW. Instalacja umożliwia prowadzenie badań i przygotowanie próbek. Możliwość podłączenie zewnętrznego przyłącza wody pozwala pracować w sposób ciągły bez konieczności transportowania ciężkiego zbiornika z wodą do pojazdu.

Nad blatem zamontowano szafkę na specjalne walizki sprzętowe pozwalające dostarczyć bezpiecznie aparaturę w miejsce prowadzenia badań. Przy blacie przewidziano standardowo wygodne miejsce do pracy dla dwóch osób na ergonomicznych fotelach.

Po stronie prawej zamontowano rozdzielnie elektryczną, wszystkie obwody wyposażono w zabezpieczenia i podzespoły wykonane w technologii 2 modułowej z rozłączaniem zarówno obwodu fazy jak i neutralnego. Pojazd wyposażono w dodatkowe oświetlenie zewnętrzne umożliwiające przygotowanie wozu do pomiaru. Zasilanie oświetlenia wozu działa niezależnie od przyłącza zewnętrznego w przypadku gdy brak napięcia zewnętrznego. System ten obsługuje w sposób automatyczny przetwornica napięcia.

Pojazd może wykonywać prace w terenie bez konieczności dostarczania energii z zewnątrz. Wykonano specjalną dedykowaną przyczepę na której na specjalnych zawiesiach zamontowano w sposób stały agregat prądotwórczy o mocy 12 kVA. Agregat ten zamontowano w specjalnej wygłuszonej komorze przyczepy. W przedniej i tylnej części przyczepy można przewozić specjalne dewary z ciekłym azotem.

Jedyne w Europie mobilne labolatorium biochemiczne:

 

laboratorium biochemiczne laboratorium biochemiczne laboratorium biochemiczne

Kontakt

DUET. Jerzy Burzyński
ul. Kopernika
32-050 Skawina
e-mail:duet@duet.net.pl
Tel: 602-776-160